Tietosuojaseloste - Horse Shop Finland

Tietosuojaseloste


 • Aspencape Oy (Horse Shop Finland) tietosuojaseloste 23.5.2018

  Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

  1. Rekisterinpitäjä

  Aspencape Oy (Y-tunnus 0905771-6)
  Ekebynpolku 30 A2
  02400 Kirkkonummi

  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

  Aspencape Oy /Annina Haapaniemi
  Ekebynpolku 30 A 2
  02400 Kirkkonummi
  040-8658001
  annina@aspencape.fi

  2. Rekisteröidyt

  Rekisterissä ovat asiakkaat, jotka ovat tilanneet tuotteita verkkokaupasta ja henkilöt, jotka ovat rekisteröityneet kanta-asiakkaiksi.

  3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

  Rekisterin pitämisen peruste:

  -Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen hoitamiseen. 
  -Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella; kanta-asiakasohjelma ja tapahtumissa kerätyt tiedot.

  Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

  -asiakassuhteen hoitaminen
  -palveluistamme kertominen

  4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  Yhteystiedot
  -nimi
  -osoite
  -sähköposti
  -puhelinnumero


  Asiakastiedot
  -tiedot ostetuista tuotteista

  5. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen annina@aspencape.fi

  Tarkastusoikeus

  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

  Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Kanta-asiakkaaksi rekisteröitynyt voi myös itse korjata tietojaan järjestelmässä kirjautumalla sisään omille sivuilleen.

  Vastustamisoikeus

  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

  Suoramarkkinointikielto

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen

  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:  

  -asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
  -asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Aspencape Oy:n ulkopuolelle. 

  Asiakas luovuttaa itse tietonsa maksupalvelun välittäjälle, Maksuturva Oy, maksaessaan ostoksensa verkkokaupassamme. Maksuturva Oy sitoutuu noudattamaan tietoturvalainsäädäntöjä.

  Aspencape Oy luovuttaa tietoja kuljetuksen palveluntarjoajalle, Posti Oy, voidakseen toimittaa tilaukset asiakkaille. Posti Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

  8. Käsittelyn kesto

  -Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
  -Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse kirjautumalla omille asiakassivuilleen ja muuttamalla asetuksia.

  9. Henkilötietojen käsittelijät

  Asiakasrekisteriä käsittelevät Aspencape Oy:n työntekijät. Asiakasrekisteri on tallennettu sähköiseen muotoon ja se on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Jaamme henkilötietojasi myyntijärjestelmämme toimittajan kanssa. Takaamme, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle. 

  11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

  12. Tietosuojakäytäntömme päivitykset

  Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselostetta milloin vain. Uusin tietosuojaseloste löytyy aina kotisivuiltamme www.horseshopfinland.fi.